ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

76 μόνιμες προσλήψεις – Ολόκληρη η προκήρυξη!

76 μόνιμες προσλήψεις – Ολόκληρη η προκήρυξη!

Newsroom

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τη κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 19 θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ), ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) και ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 10 θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α), ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Αυτοματισμού (Τ3/Δ), ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Τ3/Ω) και ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής (Τ3/Ζ).

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ: O ΑΔΜΗΕ, ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια κατά τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ επένδυσε και επενδύει, προωθώντας έργα σημαντικά όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, με το οποίο ανοίγονται νέες προοπτικές για την ολοκληρωμένη ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας προς όφελος των καταναλωτών και της χώρας εν γένει. Βάσει του ν. 4001/2011, οι αρμοδιότητες της Εταιρείας, είναι ο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος, Λειτουργία Συστήματος, Συντήρηση Συστήματος και Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το προσωπικό θα στελεχώσει τις υπεύθυνες για τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσίες καθώς και εκείνες που επικουρούν το έργο αυτών. Μέρος του υπό πρόσληψη προσωπικού θα απασχοληθεί στις έδρες των μονάδων της Εταιρείας, ενώ το σύνολο σχεδόν του τεχνικού προσωπικού επί τόπου των έργων (εργοτάξια, συνεργεία,Υ/Σ &ΚΥΤ).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της προκηρυξης, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της προκηρυξης.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στηδιεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Aναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ: http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2017/08/%CE%A6%CE%95%CE%9A27.pdf

Τελευταία Νέα

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις